Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych  POLSNIG Sp. z o.o.

Branza przemyslowa© POLSNIG 2011

Lp.

Inwestor

Zrealizowane zadania

1.

Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu

1992 - kompleksowe zagospodarowanie odwiertów gazowych na złożu Grabina - Nieznanowice (7 odwiertów, 32 km rurociągów), Żukowice, Grobla, wykonanie rurociągów ciśnieniowych gazu oraz stacji redukcyjnych w kopalni Łąkta Górna
1993 - opracowanie projektu i wykonanie kolumny osuszania gazu 6,4 MPa, montaż pomp i zbiorników wraz z orurowaniem i montaż instalacji pomiarowej
1996 - 1999 - rozbudowa kopalni gazu ziemnego KGZ Tarnów I wykonanie i montaż
32 szt. aparatów 6,4 MPa wraz z orurowaniem - Tarnów, Polska
2000 - 2001 - modernizacja i rozbudowa kopalni gazu ziemnego Łakta 28
oraz zagospodarowanie odwiertu gazowego Łakta 28, Polska

2.

Industrial Plant LAVERA
- Francja

1992 - montaż 3 szt. zbiorników magazynowych na produkty petrochemiczne D=25 m V=4000 m3

3.

Paper Factory (Limoges)
- Francja

1992 - montaż instalacji wody pożarowej w fabryce papieru
1993 - montaż instalacji wody zdemineralizowanej - stal kwasoodporna

4.

TC DĘBICA S.A.

1993 - 1995 - remonty generalne: pras CHODOS 55, pras AUTOLOK, wentylatorów nadmuchowych, chłodnic turbogeneratora, wymiennika podstawowego ECI i remont zasilania prasy CHODOS para grzewcza oraz rekonstrukcja układu grzewczego pras
i
wymiana rur podgrzewacza kotła EC-II - Dębica, Polska                                              1997 - 1998 - wykonanie instalacji pary kondensatu, instalacje do przesyłu azotu, rurociagi do pras AUBO Z-2 , podłączenia pras wulkanizacyjnych AUTOLOK , montaż separatorów pary wraz z orurowaniem, konwersje pras wulkanizacyjnych BOM wraz
z przyłączem i uruchomieniem - Dębica, Polska
2004 - wykonanie 4 kpl. zestawów szpulowych - Dębica, Polska

5.

Polifarb S.A.

1994 - wykonanie zbiorników na żywice ze stali nierdzewnej - Dębica, Polska
1996 - wykonanie kadzi jezdnych z pokrywą ze stali nierdzewnej - Dębica, Polska

6.

SOFREGAZ

1995 - prace remontowe na rurociagach wysokociśnieniowych rafinerii ropy naftowej - Skikda, Algieria,

7.

RIENI DRINKS

1995 - montaż rurociagów energetycznych, ciśnieniowych kotłowni - Rumunia

8.

LITWIN - Francja

1996 - prefabrykacja rurociagów ze stali węglowej, ciśnieniowych dla rafinerii
KOSTOWO, Rosja.

9.

COFATEC - Francja

1998 - wykonanie ogrzewania i klimatyzacji w supermarkecie GEANT Kraków,
CASINO, Polska

10.

CDR GROUPE SNIG - Francja

1999 - realizacja wyposażenia chemicznego w CDR - Francja,
2001 - podpory do aparatów przemysłu petrochemicznego - Francja

11.

SYMEX S.A. - Francja

1999-2000 - wykonanie i montaż instalacji VRU do utylizacji oparów weglowodorów
przy rozładunku paliw plynnych dla NAFTOPORT Sp. z o.o. w Gdańsku, Polska
2001-2002 - wykonanie 18 kompletnych jednostek VRU (jednostki odzyskiwania
i utylizacji oparów weglowodorowych przy przeładunku paliw płynnych). Jednostki te wykonane zostały dla inwestora francuskiego z przeznaczeniem do takich krajów jak: Norwegia, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, wraz z kompletną dokumentacją wykonaną wg CODAP  (normy francuskie) oraz BS (normy brytyjskie). Jednostki
składały się m.in. z 54 aparatów ciśnieniowych - Francja.
2003 - wykonanie 8 kompletnych jednostek VRU (jednostki odzyskiwania i utylizacji oparów  węglowodorowych przy przeładunku paliw płynnych) wraz z orurowaniem. Jednostki te wykonane zostały dla inwestora francuskiego z  przeznaczeniem do takich krajów jak: Francja, Portugalia, Estonia, Grecja, Cypr.
2004 - wykonanie 5 kompletnych jednostek VRU (jednostki odzyskiwania i utylizacji oparów weglowodorowych przy przeładunku paliw płynnych) wraz z orurowaniem. Jednostki te wykonane zostały dla inwestora francuskiego z przeznaczeniem do takich krajów, jak: Grecja, Rosja, Holandia, Anglia.

12.

SCHMALBACH - LUBECA

2000 - modernizacja obiegów : wody chłodzacej i sprężonego powietrza, wykonanie instalacji do transportu pneumatycznego granulatu - Radomsko, Polska
2002 - rozbudowa technologiczna instalacji wody chłodzącej i sprężonego powietrza -
Radomsko, Polska

13.

ONDULINE PRODUCTION Sp. z o.o.

2000 - wykonanie i montaż wyposażenia linii produkcyjnych - Mielec, Polska
2001 - wykonanie wałów D 170 i D 140 wraz z kołnierzami - Mielec, Polska
2003 - modernizacja instalacji zbiorników zewnętrznych bitumu,
- wykonanie i montaż rurociągów powietrza d 500, 355, 315 - materiał: stal węglowa

14.

ABB ALSTOM - SNIG EST

2000 - wykonanie i dostawa elementów rurociagów dla RADES II Tunezja

15.

STILON S.A.

2000 - montaż instalacji rurociągowych, wykonanie instalacji kablowej, montaż instalacji transportu pneumatycznego na odcinku 750 m wraz z montażem silosów i urządzeń technologicznych- Gorzów Wielkopolski, Polska
2001 - wykonanie mobilnych agregatów próżniowych ze stacją filtrów, montaż maszyn
i urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i wykonawstwem drobnych zbiorników magazynowych ze stali nierdzewnej w nowo powstałej części zakładu, kontraktowe utrzymanie ruchu przez okres 6 miesięcy wraz z prowadzeniem prac
remontowo-montażowych - Gorzów Wielkopolski, Polska
2002 - wykonanie zautomatyzowanej linii rozładowczej pojemników (big-bag), wraz z linią transportu pneumatycznego granulatu surowca
2003 - modernizacja komór klimatyzacyjnych Nr 106, 108
- instalacja pary, wody oraz konstrukcja wsporcza
2009 - instalacja rurociągowa dla 3 rurociągów transportu pneumatycznego
2010 - instalacja transportu pneumatycznego - modernizacja - Gorzów Wlkp., Polska

16.

KRONOWOOD Sp. z o.o.

/

KRONOSPAN MIELEC
Sp. z o.o.
 

2001 - wykonanie instalacji wysokotemperaturowego oleju technologicznego DN 200 - 250 - około 2,3 km wraz z estakadami i urządzeniami wspomagającymi,
- wykonanie 2 sztuk wyparek o powierzchni  wymiany ciepła równej 188 m2 każda
oraz instalacji pary i kondensatu dla wydziału rozwłókniacza masy drzewnej,
- wykonanie i modernizacja ogrzewania hal produkcyjnych na bazie oleju  technologicznego o łącznej mocy 400 kW,
- wykonanie i podłączenie nowej instalacji zasilania mieszalni żywic IFA,
- wykonania zbiorników wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej na  wydziale           rozwłókniacza masy drzewnej,
- montaż pomp olejowych oraz przeróbka zasilania kotłów olejowych,
- wykonanie remontu kapitalnego nagrzewnic powietrza technologicznego,
- demontaż oczyszczalni wody technologicznej oraz jej adaptacja do warunków Kronowood Mielec o wydajności 28 m3/h ze  stali kwasoodpornej - Mielec, Polska       2002 - modernizacja prasy Kusters,                                                                             
- wykonanie wanien żywicy - 2  szt.
- wykonanie wkładu grzewczego wytwornicy  pary,
- nagrzewnica powietrza 2400 x 2400  mm,
- wykonanie i montaż zbiorników kwasoodpornych V = 50 m3 - 2 szt. i V = 400 m3 -1szt.
2003 -
prace konserwacyjne na instalacjach - wykonywane cyklicznie,
- modernizacja instalacji oleju grzewczego,
- wykonanie instalacji napełniania komponentów mieszalni żywic,
- wykonanie zbiornika cyrkulacyjnego żywicy,
- wykonanie i montaż nagrzewnicy parowej powietrza 12 bar,
- wykonanie i montaż instalacji powrotu oleju na prasie,
- przebudowa zasobnika zrębki,
- podział zbiornika żywicy wraz  z dodatkowym orurowaniem,
- wykonanie i montaż wraz z orurowaniem nagrzewnicy olej-powietrze.
2004 - prace konserwacyjne na instalacjach - realizacja cykliczna raz w tygodniu,
- wykonawstwo i naprawa systemu nagrzewnic powietrza technologicznego,
- wykonanie i montaż kwasoodpornego reaktora chładzącego kleju V = 17,6 m3,
wraz z konstrukcją , podestem i  orurowaniem - Mielec, Polska
2005 - prace konserwacyjne - cyklicznie
- wykonanie wkładu grzewczego wytwornicy pary MDF
- wykonanie i montaż nagrzewnicy olej-powietrze
- wykonawstwo i naprawa systemu nagrzewnic powietrza technologicznego,
- wykonanie instalacji doprowadzenia żywic i komponentów ze zbiorników magazynowych do stacji IFA
2006 - prace konserwacyjne - cyklicznie
- instalacja zasilania termoolejem nagrzewnic suszarni MDF
- adaptacja zbiornika po kauricie do magazynowania żywicy LMX
- wykonanie i montaż nagrzewnicy olej - powietrze na II stopniu suszarni MDF
2007 - prace konserwacyjne - cyklicznie
- wykonanie instalacji termooleju
- wykonanie instalacji transportu pneumatycznego melaminy
- wykonanie wkładu rurowego wyparki

17.

LYONDELL

2001 - wykonanie 480 ton izometryków oraz 120 ton podpór wraz z obróbką cieplną po procesie spawania - wg EN i zgodnie z przepisami holenderskiego dozoru technicznego   - Holandia

18.

ALPHATRADE

2002 - wykonanie elementów obudowy łożysk, Luxemburg

19.

KRONODOOR PL - Jasło

2002 - przegląd, remont i uzupełnienie instalacji w hali produkcyjnej, wykonanie ogrzewania stanowiskowego hali produkcyjnej - Jasło, Polska
2007 - wykonanie węzła cieplnego - Jasło, Polska

20.

KRONOERG Sp. z o.o.

2003 - wykonanie podestów obsługowych obsługowych drabin oraz wymiana armatury
na aparacie ciśnieniowym gorącej wody.

21.

TZCB LEIER S.A.

2004 - wykonanie rurociągu gazowego doprowadzającego gaz ziemny do pieca tunelowego nr 2B - wg Dyrektywy 97/23/EC,
- wykonanie rurociągu gazowego doprowadzającego gaz ziemny na suszarnię nr 2B  oraz do komory mieszania 2B - wg Dyrektywy 97/23/EC - Wola Rzędzińska, Polska

22.

Fabryka Farb i Lakierów
ŚNIEŻKA S.A.

2004 - modernizacja podlegających UDT zbiorników magazynowych o pojemności
V = 50 m3 - 5 szt., V = 32 m3 - 1 szt., V = 23 m3 - 2 szt dla surowców do produkcji farb
i lakierów,
- wykonanie instalacji rurociągowej części magazynowej, wraz z połączeniem nowej instalacji magazynowej z dotychczasową instalacją  produkcyjną,
- wykonanie mieszalników kwasoodpornych do farb i lakierów w ilości 21 szt. - Brzeźnica
2005 - wykonanie instalacji rurociągowej wydziału farb rozpuszczalnikowych w części     procesowej i mediów pomocniczych - energetycznych
- wykonanie i montaż instalacji adsorpcji oparów rozpuszczalników
2006 - wykonanie nowych zbiorników żywicy V = 32 m3 - D 3000 x 6805 - 4 szt.,
V = 50 m3 - D 3000 x 9306 - 3 szt.
- modernizacja zbiorników żywicy V = 43 m3 - D 2800 x 8425 - 3 szt.
2007 - wykonanie i montaż magazynu żywicy
2008 - wykonanie instalacji rurociągowej dla wytwarzania farb LORAMA

23.

LOTOS - Gdańsk

2004 - modernizacja stacji paliw POL-MARK w Przeworsku, polegająca na: wykonaniu drugiego płaszcza stalowego w dwóch zbiornikach dwukomorowych V = 72 m3, i jednym zbiorniku jednokomorowym V  = 50 m3, zakupie i montażu monitoringu suchego przestrzeni między płaszczowej, oraz montażu i modernizacji wszystkich instalacji
rurociągowych - Przeworsk, Polska

24.

HADES - Piła

2004 - wykonanie 10 ton konstrukcji wsporczych pod zbiorniki w wydziale P2
Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. w Brzeźnicy
2005 - wykonanie około 12 ton konstrukcji wsporczych na instalacji farb rozpuszczalnikowych w F.F. i L. ŚNIEŻKA S.A. w Brzeźnicy

25.

ATLAS COPCO

2004 - wykonanie zbiorników sprężonego powietrza V = 3 m3 i V = 2 m3

26.

TEBODIN - Holandia

2005 - wykonanie jednostki VRU dla Terneuzen HOLANDIA,
- zbiornik D 3600 x 4000 - 4 szt., D 2500 x 7800 - 1 szt.

27.

CARBOVAC - Francja

2005-2006 - wykonanie jednostki VRU dla firmy PRIMEX UFA, Rosja:
zbiornik D 3200 x 4000 - 2 szt., D 1200 x 5320 - 1 szt.
2007 -
wykonanie jednostki VRU dla BP Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 2 szt., D 1800 x 6000 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla Q8 Napoli, Włochy:
zbiornik D 4000 x 3750 - 2 szt., D 1200 x 6000 - 1 szt.
2008 - wykonanie jednostki VRU dla BP Amsterdam Kyoto, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 6 szt., D 3000 x 6000 - 1 szt.
2009 - wykonanie jednostki VRU dla Eurotank Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 4 szt., D 3000 x 6000 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla Eurotank Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 2 szt., D 2400 x 6000 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla OilTanking Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 6 szt., D 3000 x 6000 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla 4020 - TOTAL Mayotte (Madagaskar):
 zbiornik D 1600 x 2000 - 2 szt., D 500/300 x 4500 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla 4032 - Kirischi, Rosja:
 zbiornik D 3400 x 4000 - 6 szt., D 3000 x 6000 - 1 szt.
- wykonanie jednostki VRU dla 4046 - NESTE OIL Rotterdam, Holandia:
 zbiornik D 3400 x 4000 - 6 szt., D 1400 x 6000 - 1 szt.
2010 -
wykonanie jednostki VRU I dla VOPAK Westpoort - Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 6 szt., D 3000 x 6000 - 1 szt.
-
wykonanie jednostki VRU II dla VOPAK Westpoort - Amsterdam, Holandia:
zbiornik D 3800 x 4000 - 4 szt., D 2400 x 6000 - 1 szt.

28.

VENTAMONJAKS - Łotwa

2006 - wykonanie jednostki VRU dla firmy VENTAMONJAKS Ventspils, Łotwa:
zbiornik D 3800 x 4000 - 4 szt., D 2200 x 6000 - 1 szt.

29.

HPL Pustków Sp. z o.o.

2006  - wykonanie i montaż instalacji rurociągowej wraz z montażem zbiorników
w magazynie żywic,
- wykonanie magazynu dobowego pod kontenery komponentów do żywic,
- wykonanie i montaż rurociągów wody p.poż. DN80
2007 - wykonanie i montaż rusztów oraz chłodni wentylatorowych,
- wykonanie instalacji ogrzewania i chłodzenia prasy BVH,
- wykonanie instalacji ogrzewania zakładu
2008 - wykonanie instalacji termooleju dla prasy Hymmen,
- wykonanie rurociągów prasy Fjelmans,
- wymiana półek grzewczych prasy Fjelmans
2009 - wykonanie instalacji wody lodowej

30.

P.R.M. GETREM Sp. z o.o.
- Dębica

2007 - wykonanie mieszalników kredy V = 7,85 m3 - D 2100 x 3300 - 1 szt.,
V = 2,85 m3 - D 1300 x 3300 - 1 szt.
2008 - wykonanie i montaż instalacji rurociągowej pary i kondensatu dla GoodYear   Dębica

31.

PRITIP COMPAGNIE
- Puławy

2008 - wykonanie instalacji rurociągowej dla firmy Saint-Gobain - Dąbrowa Górnicza

32.

ELSTAL AB - Szwecja

2007 - wykonanie i montaż instalacji rurociągowej kotła w miejscowości Kristianstad, Szwecja
2008-2009 - wykonanie i montaż instalacji rurociągowej rurociągów zewnętrznych kotła
w miejscowości Kalmar, Szwecja
2009-2010 - wykonanie i montaż instalacji rurociągowej rurociągów zewnętrznych kotła
w miejscowości Biganos, Francja

33.

Dimet-ZBA Sp. z o.o.
- Kędzierzyn-Kozle

2010 - wykonanie konstrukcji stalowych w ilości 10 t. dla Głogowa
- wykonanie kaptura odciągowego pieca grafityzacyjnego dla Raciborza

34.

POLIMEX-MOSTOSTAL
/ NAFTOBUDOWA S.A.
/ MONTONAFT Jedlicze

2010 - wykonanie konstrukcji stalowych i podestów
- wykonanie instalacji p.poż.
- wykonanie paneli modułów konwekcji

POLSNIG  Sp. z o.o.   |   PL 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8   |   T.: +48 14 633 13 33,  F.: +48 14 679 23 99   |   e-mail: polsnig@polsnig.pl    |   www.polsnig.pl