Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych  POLSNIG Sp. z o.o.

O firmie© POLSNIG 2011

               POLSNIG Sp. z o.o. w ciągu dwudziestu lat działalności zdobyła liczne uprawnienia
i certyfikaty. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.
Wychodząc naprzeciw coraz większym wymaganiom Klienta, nasze Przedsiębiorstwo
nieustannie zdobywa kolejne uprawnienia, zwiększając zakres oferowanych usług.

  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

   do wytwarzania, do wytwarzania w zakresie montażu:
   > kotłów parowych i wodnych,
   > stałych zbiorników ciśnieniowych,
   > bezciśnieniowych zbiorników magazynowych  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

   do naprawy:
   > kotłów parowych i wodnych,
   > stałych zbiorników ciśnieniowych,
   > zbiorników bezciśnieniowych  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

   do modernizacji:
   > kotłów parowych i wodnych,
   > stałych zbiorników ciśnieniowych,
   > zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
   > zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych  • Certyfikat TUV Rheinland   

   systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008
   > zakres ważności:
      projektowanie, wytwarzanie, montaż, naprawy i modernizacja kotłów, zbiorników ciśnieniowych,
      budowa instalacji w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i spożywczym


POLSNIG  Sp. z o.o.   |   PL 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8   |   T.: +48 14 633 13 33,  F.: +48 14 679 23 99   |   e-mail: polsnig@polsnig.pl    |   www.polsnig.pl