Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych  POLSNIG Sp. z o.o.

O firmie© POLSNIG 2011

                Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo  Instalacji Przemysłowych POLSNIG Spółka z o.o.  z siedzibą  w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8, powstało w 1991r. i jest spółką pomiędzy francuskim przedsiębiorstwem AGINTIS i Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

WYKONAWSTWO I MONTAŻ:

  • zbiorników i aparatów (uprawnienia UDT),
  • instalacji mleczarskich i branż pokrewnych,
  • instalacji chłodniczych,
  • instalacji energetycznych

KOMPLETACJA DOSTAW:

  • projektowanie, dokumentacja powykonawcza,
  • zakup materiałów i urządzeń,
  • doradztwo techniczne,
  • rozruchy technologiczne

Więcej na temat naszej działalności na stronach poświęconych branży spożywczej oraz branży przemysłowej


Zestawienie podstawowych informacji o naszym Przedsięborstwie:

 Założenie Spółki

 1991 r.

 Kapitał zakładowy

 1 867 168,00 PLN

 Rejestr Przedsiębiorstw

 KRS nr 0000200545
 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
 XII Wydział Gospodarczy

 Siedziba Spółki

 PL 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

 NIP

 PL 873 000 63 96

 REGON

 850016135

 Rachunek bankowy

 ING Bank Śląski O/ Tarnów
 Nr rachunku:  38 1050 1562 1000 0012 0005 7774

POLSNIG  Sp. z o.o.   |   PL 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8   |   T.: +48 14 633 13 33,  F.: +48 14 679 23 99   |   e-mail: polsnig@polsnig.pl    |   www.polsnig.pl