Francusko-Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych  POLSNIG Sp. z o.o.

.Contact© POLSNIG 2011

SIEGE DE L'ENTREPRISE:

POLSNIG Sp. z o.o.
UL. KWIATKOWSKIEGO 8
PL 33-101 TARNOW

tel. +48 / 14 633 13 33, 14 679 23 99
fax. +48 / 14 637 25 80, 14 679 23 99

INTERNET:

e-mail:   
polsnig@polsnig.pl

homepage:   www.polsnig.pl

POLSNIG  Sp. z o.o.   |   PL 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8   |   T.: +48 14 633 13 33,  F.: +48 14 679 23 99   |   e-mail: polsnig@polsnig.pl    |   www.polsnig.pl